2% Pajamų mokesčio

Gerbiami lankytojai ir klubo nariai !

            Prašome paremti mūsų visuomeninę ne pelno siekiančią organizaciją ir skirti 2 % išskaičiuoto pajamų mokesčio nuo gautų pajamų per kalendorinius metus. Būtume dėkingi už Jūsų suteiktą paramą Taiči veiklos vystymui ir toliau.  Šis paramos būdas Jums nieko nekainuoja, tačiau mums jis reiškia labai daug.  Šie procentai nuskaičiuojami nuo Jūsų jau sumokėtų mokesčių valstybei už praėjusius finansinius metus ir priimami VMI iki gegužės 1d.  Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

PRAŠYMO PILDYMO BŪDAI:

 • Elektroniniu būdu per naudojamo elektroninio banko prieigą: spauskite čia
 • Užpildytą ir atspausdintą arba atspausdintą ir ranka užpildytą prašymo formą galite įteikti savo gyvenamos vietos
 • apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui; Vilniečiams – Ulonų g.2;
 • Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių
 • inspekcijos teritoriniam skyriui. Vilniečiams – Ulonų g. 2, LT-08240 Vilnius
 • Prašymo formą taip pat galite gauti ir vietoje užpildyti su valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojo
 • pagalba savo apskrities VMI skyriuje.

PRIDEDAMA:

 1. Kaip užpildyti prašymo formą FR0512  versija 02: spauskite čia
 2. Tuščia prašymo versija atsisiuntimui FR0512 forma PDF formatu
 3. Prašymo versija atisiuntimui (skirta ABBYY eFormFiller 2.5. dokumentų pildymo programai) FR0512 forma mxfd formatu
 4. Galima atsisiųsti ir čia FR0512P_v2, FR0512_v2

Formos FR0512 v2 pildymo eiga (Jums reikia užpildyti šiuos laukelius):

1. laukelis – asmens kodas
2. laukelis – telefonas
3V. laukelis – vardas
3P. laukelis – pavardė 
4. laukelis – adresas
5. laukelis – mokestinis laikotarpis (įrašyti 2013, t.y. už praeitus kalendorinius metus)
6S. laukelis – pažymėkite „X“ ženklu
E1. laukelis – įrašykite 2 (2 – mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą)
E2. laukelis – 300132318 (gavėjo identifikacinis numeris)
E3. laukelis – (paliekamas tuščias)
E4. laukelis – mokesčio dalies dydis procentais (įrašyti 2.00)
E5. laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis – nuo vienerių iki penkerių metų (įrašyti 2017).
Apačioje pasirašyti ir įrašyti savo vardą bei pavardę.

Dėkojame visiems nuolat pervedantiems savo 2% pajamų mokesčio!

Pagarbiai,
Lietuvos Taidzičiuan Asociacija  pirmininkasVitalij Veršinin